Godchecker's mythology encyclopedia

List of Gods and Goddesses
from India

262 Indian deities found in Godchecker's Holy Database.

Many Gods have several names. This page lists 327 names in total.
This list is frequently updated. New gods are added all the time.


Indian Gods: A

Aditi, Adityas, Adivaraha, Agastya, Agastyar, Agathiar, Agni, Ambika, Amitabha, Ammavaru, Amrita, Ananda, Angiras, Angirasa, Anjana, Annapurna, Ansa, Anumati, Anuradha, Apsaras, Aranyani, Ardhanarishvara, Ardra, Arjuna, Aruna, Arundhati, Aryaman, Aryman, Ashvathaman, Ashvins, Ashwathama, Ashwatthama, Aslesa, Asuras, Asvins, Atri, Avalokitesvara, Avatar, Ayyappan

Indian Gods: B

Balaji, Balarama, Bali, Balin, Bhadra, Bhaga, Bhagiratha, Bharani, Bharati, Bhavani, Bhima, Bhisma, Bhutamata, Bhutas, Bodhisattva, Brahma, Brahman, Brighu, Brighus, Brihaspati, Buddha, Budha

Indian Gods: C

Candra, Candramus, Chaitany, Chamunda, Chandanayika, Chandra, Chinnamastaka, Chitragputas

Indian Gods: D

Dakini, Daksa, Daksha, Dakshesha, Deva, Devadatta, Devaki, Devas, Devi, Devis, Dhanistha, Dhanvantari, Dhara, Dharani, Dharma, Dhatar, Dhati Mata, Dhatri, Dhritarashtra, Dhruva, Diti, Draupathi, Durga, Durgha, Duryodhana, Dyaus, Dyavaprivithi

Indian Gods: E

Eightfold Path, Eightfold Way

Indian Gods: F

No deities currently known - Godchecker.com

Indian Gods: G

Gandharvas, Ganesh, Ganesha, Ganga, Garuda, Gauri, Gauri(2), Gautama, Gautama Maharishi, Gommateshvara

Indian Gods: H

Hanuman, Hara, Hari, Harihara, Hariti, Hayagriva, Himavat, Hiranyakashipu, Hiranyakasipu, Hiranyaksha

Indian Gods: I

Ida, Indra, Indrani

Indian Gods: J

Jagganath, Jalandhara, Jambavan, Jambavat, Jara, Jatayu, Juggernaut

Indian Gods: K

Kadru, Kaduvul, Kalanemi, Kali, Kalki, Kama, Kamadhenu, Kamsa, Kansa, Karni Mata, Karttireya, Kasyapa, Katavul, Katukilal, Kauravas, Kausalya, Kaushika, Kinnaras, Kistnerappan, Korrawi, Kratu, Krishna, Kubera, Kumbhakarna, Kundalini, Kunti, Kurma

Indian Gods: L

Lakshmana, Lakshmi, Laksmi, Lokapalas

Indian Gods: M

Machilottu, Madri, Madya, Mahakala, Maithuna, Maitreya, Manasa, Mandala, Mansa, Manu, Mara(2), Marichi, Marishi, Maruts, Matsya, Maya(2), Meru, Mitra, Mmmmm, Muchalinda, Mudra, Murukan

Indian Gods: N

Nagas, Naginas, Nakula, Nandhini, Nandi, Nandin, Nandini, Nandisa, Narada, Narasimha, Narasingh, Narasinha, Nirrita, Nirriti, Nirritu, Nirvana

Indian Gods: O

No deities currently known - Godchecker.com

Indian Gods: P

Pandavas, Pandu, Pangika, Parashurama, Parjanya, Parvati, Pisakas, Prahlada, Prajapati, Prajapatis, Prisni, Privithi, Prthivi, Pulaha, Pulastja, Pulastya, Purusha, Pushan, Pushpaka, Putana

Indian Gods: Q

No deities currently known - Godchecker.com

Indian Gods: R

Rahu, Rakshasas, Rama, Rati, Ratri, Ravana, Rhibus, Ribhus, Rig Veda, Rishi Gautama, Rishi Marichi, Rishis, Rohini, Rshis, Rudra, Rudrani, Rudras, Rukmini

Indian Gods: S

Sadhyas, Sagara, Sahadeva, Saktassura, Sakti, Salaka Purusas, Salakapurusas, Samba, Sapta Rishis, Saptarishis, Saranyu, Sarasvati, Saraswati, Sati, Savitri, Shakti, Shakyamuni, Shasti, Shatrughma, Shesha, Shitala, Shiva, Shri, Siddharta, Sisupala, Sita, Skanda, Soma, Sri, Sugriva, Sumeru, Sumitra, Surabhi, Surya

Indian Gods: T

Tārā, Tārakā, Tara, Taraka, Taraka(2), Tastar, Tataka, Thataka, Tirthankaras, Trimurti, Trinavarta, Trisastisalakapurusa, Tvashtri, Tvastar

Indian Gods: U

Ugrasena, Uma, Upanishads, Urvashi, Ushas

Indian Gods: V

Vāsudevas, Vach, Vajrapani, Vali(3), Vamana, Vanadevatas, Varaha, Varuna, Varuni, Vashishta, Vashishtha, Vasishtha, Vasistha, Vasudevas, Vasuki, Vasus, Vayu, Vedas, Venkateswari, Vibishana, Vinata, Viraj, Virupaksa, Vishnu, Vishvakarman, Vishvamitra, Vishwamitra, Vitra, Vivasat, Vritra

Indian Gods: W

No deities currently known - Godchecker.com

Indian Gods: X

No deities currently known - Godchecker.com

Indian Gods: Y

Yab Yum, Yakshas, Yama, Yamuna, Yashas, Yashodhara, Yasoda, Yudhishthira

Indian Gods: Z

No deities currently known - Godchecker.com


PLEASE MENTION GODCHECKER.COM WHEN PRAYING TO DEITIES.

Copyright 1999-2013 Godchecker.com. The Gods told us to do it.
up
THE A-Z OF INDIAN GODS
The Complete List of INDIAN GODS...

Can't find the Indian God you want? Try searching our Holy Database...

JOIN OUR MAILING LIST


CONTACT US